Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3055875 Số người online: 44
Video BHXH

Chuyên mục số 45 năm 2017


Chuyên mục số 45 năm 2017

Chuyên mục số 44 năm 2017

Chuyên mục số 43 năm 2017

Chuyên mục số 42 năm 2017

Truyền hình Thông tấn: Cao Bằng - Những cánh tay nối dài của Ngành Bảo hiểm xã hội

chuyên mục số 41 năm 2017

Chuyên mục số 40 năm 2017

Truyền hình Thông tấn: Cao Bằng - Người dân vùng khó khăn được cấp miễn phí thẻ BHYT

Chuyên mục số 39 năm 2017

Chuyên mục số 38 năm 2017

 1   2   3   4   5