Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3055843 Số người online: 34
Văn bản
Từ khóa     
Tìm theo:
# Số hiệu Ngày ban Trích yếu
1 QDD/QĐ-BHXH 24/11/2017

Quyết định số 3057/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc thành lập Tổ công tác để giải đáp các vấn đề liên quan đến cấp và quản lý thẻ BHTY 

2 30/12/2017

Thông báo lịch trực giải quyết công việc trong dịp tết dương lịch năm 2018 

3 5710/BHXH-TCKT 20/12/2017

Công văn 5710/BHXH-TCKT ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT tháng 01, tháng 02 năm 2018

4 Công văn số 1782/BHXH-GĐBHYT 21/11/2017

Công văn số 1782/BHXH-GĐBHYT ngày 21/11/2017 về việc thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018

5 Công văn số 1305/BHXH-QLT 29/08/2017

Công văn số 1305/BHXH-QLT ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

6 Công văn số 1264/BHXH-QLT 22/08/2017

Công văn số 1264/BHXH-QLT ngày 22/8/2017về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

7 Công văn số 938/BHXH-CST 06/07/2017

Công văn số 938/BHXH-CST ngày 6/7/2017 về việc trả sổ BHXH cho người lao động qua hệ thống Bưu điện

8 882/BHXH-QLT 26/06/2017

Công văn số 882/BHXH-QLTngày 26/6/2017 v/v phối hợp hoàn trả tiền mua thẻ BHYT

9 CV số 726/BHXH-CST 29/05/2017

Công văn số 726/BHXH-CST ngày 29/5/2017 về việc hướng dẫn bổ sung rà soát và bàn giao sổ BHXH 

10 TT số 02/2017/TT-BYT 15/03/2017

Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, áp dụng chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

11 CV341/TB-VP 10/05/2017

Công văn số 341/TB-VP ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh, thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

12 CV1252/UBND-VX 28/04/2017

Công văn số 1252/UBND-VX ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

13 phụ lục hợp đồng số 186 17/02/2017

Phụ lục hợp đồng số 186 dịch vụ Bưu chính công ích

14 kế hoạch 09/02/2017

kế hoạch số 344/KH-BHXH "Tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

15 KHso111/KH-BHXH 25/01/2017

Kế hoạch số 111/KH-BHXH Rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động

16 QĐ39/QĐ-BHXH 09/01/2017

Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

17 CVso73/BHXH-GĐBHYT 19/01/2017

Công văn số 73/BHXH-GĐBHYT ngày 19/01/2017 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

18 CVso169/BHXH-CSYT 18/01/2017

Công văn số 169/BHXH-CSYT ngày 18/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015

19 CV5398/BHXH-CSYT 30/12/2016

Công văn số 5398/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc Bổ sung Phụ lục Hợp đồng KCB BHYT năm 2017

20 CV5198/BHXH-CSYT 23/12/2016

Công văn 5198/BHXH-CSYT ngày 23/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017

21 CV1776/BHXH-GĐBHYT 27/12/2016

Công văn số 1776/BHXH-GĐBHYT ngày 27/12/2016 về việc ký hợp đồng KCB BHYT năm 2017

22 CV07/BHXH-GĐBHYT 04/01/2017

Công văn số 07/BHXH-GĐBHYT ngày 04/01/2017 về việc bổ sung Phụ lục Hợp đồng KCB BHYT năm 2017

23 CV1832/BHXH-QLT 31/12/2016

Công văn 1832/BHXH-QLT ngày 31/12/2016 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 

24 CV_5243/BHXH-ST 27/12/2016

Công văn số 5243/BHXH-ST ngày 27 tháng 12 năm 2016 của BHXH Việt Nam về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

25 CV1730/BHXH-CĐBHXH 14/12/2016

Công văn số 1730/BHXH-GĐBHXH về việc cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

26 CVso1589/BHXH-CST 21/11/2016

CV số 1589/BHXH-CST ngày 21/11/2016 về việc lập danh sách in thẻ BHYT năm 2017

27 CVso4262/BHXH-CSYT 28/10/2016

Công văn 4262/BHXH-CSYT về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

28 CVso4450/BHXH-CSYt 07/11/2016

Công văn số 4450/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

29 CVso1530/BHXH-GĐBHYT 10/11/2016

Công văn số 1530/BHXH-GĐBHYT về việc triển khai thực hiện trong thanh toán chi phí KCB BHYT

30 CVso1572/BHXH-GĐBHYT 16/11/2016

Công văn số 1572/BHXH-GĐBHYT về việc triển khai thực hiện trong thanh toán chi phí KCB BHYT

31 CVso1512/BHXH-KTTN 07/11/2016

Công văn số 1512/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

32 CVso1171/TB-BHXH 15/09/2016

CV số 1171/TB-BHXH về việc thông tin tham gia BHYT 05 năm liên tục trên thẻ BHYT

33 CVso1134/TB-BHXH 06/09/2016

CV số 1134/TB-BHXH thông báo về việc tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

34 CVso931/BHXH-QLT 10/08/2016

CV số 931/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

35 CVso6197/BYT-KH-TC 15/08/2016

CV số 6197/BYT-KH-TC về việc triển khai thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

36 CVso6188/BYT-KH-TC 12/08/2016

CV số 6188/BYT-KH-TC về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một tỉnh/TP.

37 CVso945/BHXH-GĐBHYT 16/08/2016

CV số 945/BHXH-GĐBHYT về việc tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT

38 CV_747/BHXH-KTTN

Công văn số 747/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

39 CVso951/BHXH-GĐBHYT 07/06/2016

CV số 951/BHXH-GĐBHYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

40 CVso600/BHXH-GĐBHYT 09/06/2016

CV số 600/BHXH-GĐBHYT về việc thông báo áp dụng thanh toán KCB BHYT theo tỷ lệ năm 2016

41 CVso2046/BHXH-CSYT 06/06/2016

CV số 2046/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

42 CVso2026/BHXH-BT 03/06/2016

CV số 2026/BHXH-BT về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định sô 47/2016/NĐ-CP

43 CVso583/BHXH-KTTN 06/06/2016

CV số 583/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

44 CVso533_BHXH-QLT 27/05/2016

CV số 533_BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

45 CVso532_BHXHQLT 27/05/2016

CV số 532/BHXH-QLT về việc thực hiện ứng dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, CV số 1181/BHXH-QLT về việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử

46

Quy định và biểu mẫu quyết định 636_QĐ-BHXH

47 QĐ_636BHXH 22/04/2016

QĐ số 636/QĐ-BHXH quyết định ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

48 Danh mục tương đương đợt 4 09/05/2016

Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4)

49 QĐ_QĐBHYT 09/05/2016

Quyết định số 1724/QĐ-BYT quyết định ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4)

50 CVso105_TANDTC_PC_QLKH 14/04/2016

CV số 105/TANDTC-PC&QLKH về việc thi hành Luật bảo hiểm xã hội

51 CVso443TB_BHXH 01/05/2016

CV số 443/TB-BHXH về việc ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội

52 400/BHXH-QLT 25/04/2016

CV số 400/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHXH tự nguyện

53 CV_274/BHXH-GĐBHYT 24/03/2016

Công văn 274/BHXH-GĐBHYT Về việc hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

54 Quyết định số 1016/QĐ-BYT 25/03/2016

Quyết định số 1016/QĐ-BYT Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về ký thuật và chi phí thực hiện (Đợt 3)

55 Quyết định số 984/QĐ-BYT 23/03/2016

Quyết định số 984/QĐ-BYT Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về ký thuật và chi phí thực hiện (Đợt 2)

56 Quyết định số 803/QĐ-BYT 08/03/2016

Quyết định số 803/QĐ-BYT quyết định ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 1)

57 CV_219/BHXH-KTTN 07/03/2016

Công văn số 219/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

58 37/2015/TTLT-BYT-BTC 29/10/2015

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

59 124/BHXH-GĐBHYT 20/02/2016

CV số 124/BHXH-GĐBHYT: Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

60 511/BHXH-CSYT 19/02/2016

CV số 511/BHXH-CSYT: Về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

61 613/BHXH-CSYT 26/02/2016

CV số 613/BHXH-CSYT: Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

62 646/BHXH-CSYT 01/03/2016

CV số 646/BHXH-CSYT: Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

63 CV_824_BYT 16/02/2016

CV số 824/BHYT-KH-TC: Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

64 CV_1044_BYT 29/02/2016

CV số 1044/BHYT-KH-TC: Về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

65 30_BHXH_KTTN 14/01/2016

CV số 30/BHXH-KTTN: Về việc Báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

66 CV_28_TB_BHXH 14/01/2016

CV số 28/TB-BHXH: Về việc thực hiện QĐ 959 của BHXH Việt Nam ngày 9/9/2015

67 QD_959_BHXH 09/09/2015

Quyết định số 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

68 CV_1303_BHXH_GDBHYT 31/12/2015

CV số 1303/BHXH-GĐBHYT: Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện Khám chữa bệnh BHYT

69 1216_BHXH_QLT 14/12/2015

1216/BHXH-QLT: V/v hướng dẫn lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN

70 1215_BHXH_QLT 14/12/2015

1215/BHXH-QLT: V/v Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016

71 1206_BHXH_KHTC 12/12/2015

1206/BHXH-KHTC: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2 năm 2016

72 1191_BHXH_KTTN 09/12/2015

CV/1191-BHXH/KTTN: V/v Báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

73 1351_QD_BHXH 16/11/2015

1351/QĐ-BHXH: Quyết định về việc Ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT

74 999_QD_BHXH 24/09/2015

999/QĐ-BHXH: V/v Ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN

75 1133_QD_BHXH 16/10/2015

1133/QĐ-BHXH, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

76 1035_QD_BHXH 01/10/2015

1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội.

77 3624_BHXH_CSXH 22/09/2015

3624/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

78 927_BXHH_CST 15/10/2015

927/BHXH-CST: V/v thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT năm 2014

79 922_BHXH_CDBHXH 14/10/2015

922/BHXH-CĐBHXH: V/v tăng cường công tác quản lý các đối tượng hưởng BHXH

80 919_QD_BHXH 26/08/2015

919/QĐ-BHXH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

81 3711_BHXH_PC 29/09/2015

3711/BHXH-PC: V/v đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi " Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN", công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính"

82 905_BHXH_PT 09/10/2015

905 /BHXH-PT: V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện

83 2538_BHXH_CSXH 10/07/2015

2538/BHXH-CSXH: V/v thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

84 1856_BHXH_CSXH 22/05/2015

1856/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội.

85 2102_BHXH_CSXH 10/06/2015

2102 / SI-SPB:/ V定时01/01/1995前享受幼儿园教师的社会工作。

86 2085_BHXH_BT 08/06/2015

2085/BHXH-BT: V/v đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình.

87 1699_BHXH_CSXH 11/05/2015

1699/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010.

88 140_TB_VPCP 20/04/2015

140/TB-BHXH: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội.

89 311_BHXH_TNQLHS 27/04/2015

311/BHXH-TNQLHS: V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện

90 124_BHXH_PT 13/02/2015

124/BHXH-PT: V/v tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

91 123_BHXH_PT 13/02/2015

123/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu

92 63_BHXH_PT 27/01/2015

63/BHXH-PT: V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện BHYT từ 01/01/2015

93 55_BHXH_PT 27/01/2015

55/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện thu BHYT và BHTN từ ngày 01/01/2015

94 29_BHXH_PT 13/01/2015

29/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng

95 05_CT_TTg 02/04/2015

05/CT-TTg: về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

96 91_TB_VPCP 17/03/2015

91/TB-VPCP: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

97 777_BHXH_BT 12/03/2015

777/BHXH-BT: V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT.

98 538_BHXH_CSXH 14/02/2015

538/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH.

99 537_BHXH_CSXH 14/02/2015

537/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015.

100 46_2014_QH13 13/06/2014

46/2014/QH13: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

101 58_2014_QH13 20/11/2014

58/2014/QH13: Luật Bảo hiểm xã hội.

102 4996_BHXH_CSYT 17/12/2014

4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

103 1314_QD_BHXH 02/12/2014

1314/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

104 1313_QD_BHXH 02/12/2014

1313/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.

105 77_2014_QD_TTg 24/12/2014

77/2014/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

106 105_2014_ND_CP 15/11/2014

105/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

107 CV1862_BHXH_CDBHXH 15/12/2014

CV1862/BHXH-CDBHXH: v/v Cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD

108 3789_BHXH_CSXH 07/10/2014

3789/BHXH-CSXH: V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

109 CT_06_CT_BYT 13/06/2014

CT_06_CT_BYT: V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các CS khám bệnh, chữa bệnh

110 925-BHXH 13/06/2014

925/BHXH-CĐBHXH: V/v thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định tại thông tư số 178/TT-BTC

111 944/BHXH-PT 18/06/2014

944/BHXH-PT: V/v hướng dẫn truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

112 930/BHXH-CĐBHXH 12/06/2014

930/BHXH-CĐBHXH: V/v hướng dẫn quyết toán các chế độ BHXH ngắn hạn

113 1683/BHXH-CSXH 20/05/2014

1683/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

114 40-CV/BCS 07/05/2014

40-CV/BCS: V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

115 1549/BHXH-BT 08/05/2014

1549/BHXH-BT: V/v tăng cường công tác thu BHXH, BHYT.

116 471/KH-UBND 05/03/2014

471/KH-UBND: Triển khai thực hiện kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH và BHYT giai đoạn 2013-2020

117 121/KH-TU 06/03/2013

121/KH-TU: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

118 01/CT_UBND 05/01/2012

01/CT-UBND: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện BHXH đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

119 Số 20-CT/TU 05/07/2011

Số 20-CT/TU: Chỉ thị của Ban thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

120 Số 19-CT/TU 29/06/2011

Số 19-CT/TU: Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Bảo hiểm y tế

121 971/TB-BHXH 20/03/2014

971/TB-BHXH: Thông báo về việc thành lập mới, đổi tên các đơn vị và thay đổi chức danh công chức lãnh đạo.

122 891/BHXH-CSXH 19/03/2014

891/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

123 273/QĐ-BHXH 17/03/2014

273/QĐ-BHXH: Ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.

124 828/TB-BHXH 14/03/2014

828/TB-BHXH: Thông báo Kết luận của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

125 786/BHXH-CSXH 12/03/2014

786/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH.

126 05/2014/NĐ-CP 17/01/2014

05/2014/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

127 14/TB/BHXH 10/01/2014

14/TB/BHXH: V/v Thông báo ký hợp đồng đối với người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức 2013

128 01/BHXH-CST 04/01/2014

V/v phát hành mẫu thẻ BHYT có mã vạch

129 3494_UBND_VX 28/11/2013

3494/UBND-VX: V/v tăng cường công tác quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

130 4409/BHXH-CSXH 06/11/2013

4409/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013.

131 4281/BHXH-CSXH 29/10/2013

4281/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

132 400/BHXH-CSXH 10/10/2013

400/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg

133 5793/BHYT-KHTC 18/09/2013

5793/BYT-KHTC: V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC

134 1055/QĐ-BHXH 02/10/2013

1055/QĐ-BHXH: V/v ban hành mẫu thẻ BHYT

135 3658/BHXH-BT 17/09/2013

3658/BHXH-BT: V/v truy thu đối với giáo viên mầm non

136 52/2013/QĐ-TTg 30/08/2013

52/2013/QĐ-TTg: Quy định trợ cấp chế độ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

137 3340 BHXH-CSXH 27/08/2013

3340/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 1/7/2013

138 605 KH-BHYT 21/08/2013

605/KH-BHYT: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: "Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020

139 2823_UBND_TM 02/10/2013

2823/ UBND-TM: V/v tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện

140 NH_Cau_hoi_2013 03/06/2013

Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH 2013

141 Tai_lieu_on_thi_TVC 28/05/2013

Tài liệu ôn tập dùng chung cho thí sinh thi tuyển vào ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2013

142 538_QD_TTg 29/03/2013

538/QĐ_TTg: Quyết định phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020

143 3069_VPCP_KTTH 17/04/2013

3069/VPCP-KTTH: V /v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện.

144 1477_BHXH_CSXH 23/04/2013

1477/BHXH-CSXH: Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13

145 1308_BHXH_CSXH 08/04/2013

1308/BHXH-CĐCS: V/ v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 159

146 1259_BHXH_BT 04/04/2013

1259/BHXH-BT: V/ v tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

147 47_KH_BCS 03/04/2013

Kế hoạch 47 - KH/BCS: Thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

148 121-KH-TU 06/03/2013

Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

149 41 BHXH-GĐBHYT 10/01/2013

V/ v  tăng cường quản lý chi phí KCB BHYT

150 34 BHXH-PT 09/01/2013

V/ v  huớng dẫn điều chỉnh mức tiền luơng đóng BHXH, BHYT theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

151 1645/BHXH-CST 27/12/2012

V/v báo cáo phát hành thẻ BHYT năm 2013

152 1586 BHXH-PT 17/12/2012

V/v  hướng dẫn chuyển hình thức mua thẻ BHYT cho trẻ đã đủ 72 tháng tuổi.

153 158/CĐ- BHXH 14/12/2012

V/ v Biểu dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

154 1187 BHXH-CST 12/10/2012

V/ v  lập danh sách  cấp thẻ BHYT năm 2013

155 1186 BHXH-CST 12/10/2012

V/ v  in thẻ BHYT năm 2013

156 970 BHXH-CĐBHXH 11/09/2012

V/v  sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo TT số 11/1999/TTLT - BYT - BHXH

157 1003 BVSTBPN 11/09/2012

V/v   hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012

158 957 BHXH-GĐBHYT 06/09/2012

V/v  tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong KCB BHYT

159 06 QĐ - UBND 10/08/2012

Ban hành quyết định về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

160 2078 UBND-NC 14/08/2012

V/v  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2012/NQ ngày 05/07/2012 của HĐND tỉnh Cao Bằng

161 642 BHXH-CĐBHXH 07/06/2012

V/v  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP

162 571 BHXH-CST 09/05/2012

V/v  in tờ rời xác nhận thời gian đóng BHXH hàng năm

163 638 BHXH - PT 05/06/2012

V/v  triển khai thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo

164 624 BHXH - PT 30/05/2012

V/v  hướng dẫn bổ sung thông tin làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

165 577 BHXH-PT 15/05/2012

V/v  hướng dẫn thu BHYT đối với gia đình cận nghèo.

166 562 BHXH - PT 04/04/2012

V/v  thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung

167 426 BHXH-GDBHYT 17/04/2012

V/v  tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT

168 1898 BHXH - CSXH 22/05/2012

V/v  cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH.

169 1800 BHXH - CSYT 15/05/2012

V/v  áp dụng mức lương tối thiểu theo NĐ 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT.

170 1620 BHXH-CSYT 27/04/2012

V/v  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP

171 1584/BHXH - BT 26/04/2012

V/v Triển khai thực hiện nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

172 1513/BHXH-CSYT 20/04/2012

V/v  hướng dẫn triển khai thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

173 1374/BHXH-BT 14/06/2012

V/v  tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH

174 1145/BHXH-VP 30/03/2012

V/v  tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần.

175 639/BHXH-BT 24/02/2012

V/v  thu và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường thị trấn