Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3288722 Số người online: 35
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng

Triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

Ngày đăng: 30/12/2017

Thực hiện công văn số 5171/BHXH-CNTT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản và dưỡng sức). Ngày 01/12/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn số 1836/BHXH-CNTT gửi tới tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện các nội dung:

BHXH tỉnh Cao Bằng thực hiện tiếp nhận các thủ tục giao dịch điện tử giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạncủa các đơn vị sử dụng lao động trên hệ thống giao dịch điện tử từ ngày 20/11/2017.

Thủ tục hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết các chế độ ngắn hạn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2014 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

 Cổng thông tin điện tử - BHXH Việt Nam

Việc thực hiện ứng dụng giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn sẽ giúp các đơn vị, doanh nghiệp cắt giảm được thủ tục hành chính, thời gian đi lại cũng như tiết kiệm cả chi phí, công sức của đơn vị, nhất là các đơn vị có đông lao động, việc giải quyết các chế độ ngắn hạn thường rất nhiều.

Phạm Nha – Phòng CNTT