Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3234492 Số người online: 35
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng

Triển khai công tác phát hành thẻ BHYT năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng: 26/10/2012

        Ngày 12/10/2012, BHXH tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 1186/BHXH-CST,  Công văn số 1187/ BHXH-CST đôn đốc, hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện xây dựng kế hoạch, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2013.

        Theo đó, đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, ngành BHXH hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động rà soát trên tổng số người lao động có tên trong danh sách đơn vị quản lý đến thời điểm 31/12/2012 , lập danh sách đối với các trường hợp có điều chỉnh giảm do nghỉ hưởng chế độ hưu trí, nghỉ thôi việc, chuyển công tác... trong tháng 01/2013 gửi cơ quan BHXH để không thực hiện in thẻ BHYT. Đồng thời, lập danh sách đề nghị điều chỉnh đối với các trường hợp có thay đổi: thông tin cá nhân người lao động, thay đổi nơi làm việc, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hoặc đổi mã quyền lợi BHYT cao hơn (như: thương binh, người có huân chương, huy chương kháng chiến, huân huy chương chiến thắng, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Chính phủ...) gửi cơ quan BHXH điều chỉnh trước khi in thẻ. Phấn đấu chậm nhất đến ngày 15/11/2012, hoàn thành việc in và bàn giao thẻ BHYT cho đơn vị sử dụng lao động để kịp thời chuyển thẻ BHYT cho người lao động, đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh ngay khi thẻ BHYT cũ hết hạn sử dụng.

         Đối với thẻ BHYT đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Chính phủ là đối tượng có số lượng thẻ lớn nhất, trên 350 nghìn thẻ bằng 73% trên tổng số thẻ được phát hành trong năm và trẻ em dưới 6 tuổi, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố cần chủ động báo cáo, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương để chỉ đạo công tác phát hành thẻ BHYT năm 2013; phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ, thời gian hoàn thành lập danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ra Quyết định phê duyệt. Chậm nhất đến ngày 15/12/2012, hoàn thành việc in và bàn giao thẻ BHYT.

         Người thuộc hộ nghèo, đối tượng tham gia khác, như: cán bộ phường, xã hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước, cán bộ hoạt động không chuyên trách xã, phường... khi có kết quả rà soát, Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và hồ sơ đề nghị cấp thẻ của cơ quan quản lý đối tượng BHXH huyện, thành phố tập trung khẩn trương in và bàn giao ngay thẻ BHYT cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc UBND các xã, phường để chuyển giao cho người có thẻ./.