Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3234487 Số người online: 30
Thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ > Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

cu_Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ đau

Ngày đăng: 13/06/2012

STT

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc,
bị ốm đau do bệnh tật thông thường.

1

Hồ sơ

   a) Hồ sơ gồm:

         1. Sổ bảo hiểm xã hội;

        2. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) đối với người lao động điều trị nội trú hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người điều trị ngoại trú do cơ sở y tế điều trị cấp (mẫu số C65-HD).

         3. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD).

   b) Số lượng hồ sơ:

           Mẫu số C66a-HD:  02 bản, còn lại 01 bản.

2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

   Người đang lao động tham gia BHXH bắt buộc bị ốm đau phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

3

Thời hạn giải quyết

   Cơ quan BHXH thanh quyết toán 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4

Địa điểm

  Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.


 

STT

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc,
bị mắc bệnh cần điều trị dài ngày

1

Hồ sơ

  a) Hồ sơ gồm:

     1. Sổ bảo hiểm xã hội;

    2. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh. Đối với trường hợp có thời gian không điều trị nội trú là Phiếu hội chẩn (bản sao) hoặc Biên bản hội chẩn (bản sao) của bệnh viện thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị (trường hợp Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn không thể hiện thời gian nghỉ việc để điều trị thì có thêm xác nhận của cơ sở y tế đang điều trị cho người lao độngvề thời gian nghỉ việc để điều trị).

    3. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD).

   b) Số lượng hồ sơ:

           Mẫu số C66a-HD 02 bản, còn lại 01 bản.

2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện THCC

   Người đang lao động tham gia BHXH bắt buộc; Người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh cần điều trị dài ngày phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

3

Thời hạn giải quyết

  Cơ quan BHXH thanh quyết toán 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4

Địa điểm

  Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.

 

STT

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc,
nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau

1

Hồ sơ

   a) Hồ sơ gồm:

   1. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc Sổ y bạ của con (bản chính hoặc bản sao). Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì gồm Giấy ra viện hoặc Sổ y bạ của các con bị ốm.

   3. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD).

   b) Số lượng hồ sơ:

          Mẫu số C66a-HD 02 bản, còn lại 01 bản.

2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

   Người đang lao động tham gia BHXH bắt buộc; người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau, tai nạn rủi ro theo yêu cầu của cơ sở y tế.

3

Thời hạn giải quyết

   Cơ quan BHXH thanh quyết toán 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4

Địa điểm

    Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.