Chúng tôi khuyên bạn nên đi du lịch . Cụ thể là các tour du lịch hà giang và các tour du lịch hồ ba bể và sử dụng dịch vụ của hà nội open tourism tour du lịch hạ longdu lịch đảo cô tôdu lịch cô tôdu lịch đảo thanh lân các tour du lịch cát bà hoặc tour miền núi như du lịch sapa - du lịch thác bản giốc miền núi dân tộc du lịch mai châu - du lịch thung nai chúng tôi còn chuyên các tour du lịch nước ngoài như tour du lịch trung quốc - du lịch hàn quốc - du lịch nhật bản - du lịch thanh lân - du lịch hồ ba bể - du lịch hà giang - du lịch hạ long - du lịch hàn quốc - thuê xe du lịch - open bus - chợ tình khau vai - du lịch sapa - du lịch mộc châu
Hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH Trang chủ
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước a


Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 344654 Số người online: 13
Các thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ > Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH

STT

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH THAM GIA BHXH BẮT BUỘC:

 Do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh

1

Hồ sơ

  Đối với Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN

   a) Hồ sơ gồm:

     1. Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

     2. Sổ BHXH;

     3. Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…);

     4. Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể;

     5. Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

    Hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH tham gia BHXH bắt buộc- do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh

3

Thời hạn giải quyết

 Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4

Địa điểm

  Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.

 

STT

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH

THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN:

Do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh

1

Hồ sơ

  a) Hồ sơ gồm:

   1. Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

   2. Sổ BHXH;

   3. Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

3

Thời hạn giải quyết

 Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

4

Địa điểm

  Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.

 

   STT

Tên thủ tục hành chính

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH
THAM GIA BHXH BẮT BUỘC, BHXH TỰ NGUYỆN

1

Hồ sơ

 a) Hồ sơ gồm:

   1. Hồ sơ điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH tham gia BHXH Bắt buộc.

     - Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);

     - Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

     - Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

     - Sổ BHXH.

  2. Hồ sơ điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH tham gia BHXH tự nguyện

    - Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

    - Biên lai thu tiền do đại lý thu hoặc cơ quan BHXH cấp hoặc chứng từ nộp tiền trong trường hợp đóng BHXH bằng chuyển khoản;

    - Sổ BHXH.

  b) Số lượng: 01 bộ.

2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  - Sổ BHXH đã được cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, BHTN thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.

  - Người tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng.

3

Thời hạn giải quyết

  Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

4

Địa điểm

  Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.


Quay lại trang chủ In bài viết