Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3234489 Số người online: 32
Thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ > Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT

Ngày đăng: 14/06/2012

STT

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

HỒ SƠ CẤP LẠI, ĐỔI THẺ BHYT:

Do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng

1

Hồ sơ

   a)    Hồ sơ gồm:

I. Đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng

- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách đối tượng mất, hỏng thẻ;

- Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).

II. Do người tham gia BHYT làm mất, hỏng hoặc thay đổi cơ sở KCBBĐ hoặc thông tin trên thẻ không đúng, điều chỉnh mức hưởng

  1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH

-  Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS);

-  Thẻ BHYT (hỏng, sai);

        -  Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

       2. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị

-    Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS);

-    Thẻ BHYT (hỏng, sai);

-    Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT;

        -   Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

   Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất;được đổi trong các trường hợp bị rách hoặc hỏng, thay đổi quyền lợi BHYT,thay đổi nơi đăng ký KCBBĐ, thông tin ghi trên thẻ không đúng và điều chỉnh mức hưởng. Người được cấp lại hoặc đổi thẻ do rách, hỏng phải nộp phí theo quy định.

3

Thời hạn

  Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

4

Địa điểm

  Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.