Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3288713 Số người online: 27
Tin tức > Cách tính lương hưu và trợ cấp BHXH đến hết 31/12/2017

2. Trường hợp Người lao động từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ

Ngày đăng: 05/04/2017

2. Trường hợp Người lao động từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có tổng thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành và thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu

VD2:  Ông N có 30 năm đóng BHXH, trong đó từ tháng 01/1998 đến tháng 12/2007 làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2016 ông N chuyển địa điểm làm việc đến nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 (vẫn làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). Ông N nghỉ việc từ tháng 6/2017, khi ông đủ 57 tuổi.

Trường hợp ông N có tổng thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên là 18 năm 03 tháng (từ tháng 01/1998 đến tháng 12/2007 và từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2016). Tại thời điểm nghỉ việc (tháng 6/2017), ông N đủ điều kiện hưởng lương hưu, không cần điều kiện phải suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Mức hưởng lương hưu của ông N được tính như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30 là 15 năm, tính thêm 15 x 2% = 30%;

- Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 30% = 75%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông N là 75%.

Giả sử ông N có diễn biến tiền lương đóng BHXH 5 năm cuối như sau: (tiền lương cơ sở tại thời điểm tháng 6/2017 là 1.210.000 đồng)

- Từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2014 là 24 tháng, hệ số lương là 3,74.

1.210.000đồng x 3,74 x 24 tháng = 108.609.600 đồng

- Từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2017 là 36 tháng, hệ số lương là 4,4.

1.210.000đồng x 4,4 x 36 tháng = 191.664.000 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối để làm cơ sở tính lương hưu của ông N là:

(108.609.600 + 191.664.000) /60 tháng = 5.004.560 đồng

- Lương hưu hàng tháng của ông N là: 5.004.560 đồng x 75% = 3.753.420 đồng.

     VD3: Bà C có 20 năm đóng BHXH, trong đó bà C có 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại, đến tháng 5/2017 bà C nghỉ việc khi đủ 50 tuổi. mức hưởng lương hưu của bà C được tính như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 20 là 05 năm, tính thêm 05 x 3% = 15%;

- Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 15% = 60%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà C là 60%.

Giả sử bà C có diễn biến tiền lương đóng BHXH 5 năm cuối như sau: (tiền lương cơ sở tại thời điểm tháng 5/2017 là 1.210.000 đồng)

- Từ tháng 5/2012 đến tháng 04/2017 là 60 tháng, hệ số lương là 3,74.

1.210.000đồng x 3,74 x 60 tháng = 271.524.000 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối để làm cơ sở tính lương hưu của bà C là:

271.524.000/60 tháng = 4.525.400 đồng

- Lương hưu hàng tháng của bà C là: 4.525.400 đồng x 60% = 2.715.240 đồng