Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3288715 Số người online: 29
Tin tức > Cách tính lương hưu và trợ cấp BHXH đến hết 31/12/2017

3. Trường hợp người lao động nghỉ việc đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên:

Ngày đăng: 05/04/2017

1. Trường hợp người lao động nghỉ việc đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên:

VD1: Ông B, sinh 20/3/1957, có 35 năm đóng BHXH tính đến tháng 3/2017,  ông B đủ 60 tuổi, đến tháng 4/2017 ông B đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí, mức hưởng lương hưu của ông B được tính như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 35 là 20 năm, tính thêm 20 x 2% = 40%;

- Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 40% = 85% (chỉ tính tối đa bằng 75%).

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông B là 75%.

Giả sử ông B có diễn biến tiền lương đóng BHXH 5 năm cuối như sau: (tiền lương cơ sở tại thời điểm tháng 4/2017 là 1.210.000 đồng)

- Từ tháng 4/2012 đến tháng 3/ 2015 là 36 tháng, hệ số lương là 6,2.

1.210.000đồng x 6,2 x 36 tháng = 270.072.000 đồng

- Từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2017 là 24 tháng, hệ số lương là 6,56.

1.210.000đồng x 6,56 x 24 tháng = 190.502.400 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối để làm cơ sở tính lương hưu của ông B là:

(270.072.000 + 190.502.400) /60 tháng = 7.676.240 đồng

- Lương hưu hàng tháng của ông B là: 7.676.240 đồng x 75% = 5.757.180 đồng.

Ngoài ra do ông B có thời gian tham gia BHXH cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 30 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 05 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

Cụ thể: Trợ cấp một lần trước khi nghỉ hưu = 5 x 3.838.120 đồng = 19.190.600 đồng. (Trong đó: 0,5 bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 7.676.240/2 = 3.838.120 đồng).